Skip to main content

Landet kommer ansöka om att byta namn i internationella sammanhang, då man vill heta ”Türkiye” i stället för ”Turkey”.

Det är flera anledningar till att landet vill byta namn, men kanske det mest intressanta är att landet är trötta på att förknippas med en kalkon som det engelska ”Turkey” betyder.

Via: SR

Kommentera