Skip to main content

Twitch, som ägs av Amazon, har ekonomiska problem. De planerar att säga upp 35% av sina anställda, vilket är ungefär 500 personer. Twitch har redan skurit ner på personalen förra året och stängde sin tjänst i Sydkorea för att det var för dyrt. Amazon, som äger Twitch, gjorde också personalnedskärningar under 2023.

Kommentera