Skip to main content

Riksbanken kommer att sänka styrräntan med 0,25 procentenheter till 3,75 procent. Den nya styrräntan tillämpas från den 15 maj.

Bild: Riksbanken

Kommentera