Skip to main content

I Riksbankens pressmeddelande skriver de att ”om inflationsutsikterna fortsätter att vara gynnsamma kan styrräntan troligen sänkas i maj eller juni”. Riksbanken skriver också att styrräntan kan ligga på 2,76 procent i början av 2026, vilket är en sänkning från prognosen i höstas.

Inflationen är på väg att stabiliseras men på grund av fortsatt höjt inflationstryck fattar Riksbanken beslutet att inte sänka räntan ännu.

Bild: Riksbanken

Kommentera