Skip to main content

Teknikmagasinet, en teknikkedja med 35 butiker i Sverige, gick i konkurs den 4 januari. Trots ansträngningar från konkursförvaltaren att hitta nya ägare, lyckades detta inte. Följaktligen kommer Teknikmagasinet att upphöra sin verksamhet efter konkursutförsäljningen som beräknas vara klar i början av februari. Under denna period har de 220 anställda fortsatt arbeta, med konkursförvaltaren som deras arbetsgivare.

Foto: Teknikmagsinet

Kommentera