Skip to main content

Har du ett elavtal som löper på med ett billigt pris? Tyvärr kan det elavtalet komma att brytas, om elbolagen får som de vill. Enligt flera elbolag skulle nuvarande situation med strypta gasleveranser och skenande elpriser kunna anses vara force majeure, en oförutsedd händelse, som grundar sig i kriget i Ukraina. Elbolagen befarar att elpriserna kommer vara höga under en lång tid, och deras ekonomi kommer påverkas negativt om de ej skulle kunna säga upp bundna elavtal.

Kommentera