Skip to main content

Spotify har offentliggjort sitt resultat för första kvartalet 2024 med övervägande positiva siffror. Streamingjätten sett sina intäkter stiga med 20 procent jämfört med föregående år, vilket är i linje med företagets egna förväntningar.

Trots den starka tillväxten lyckades dock Spotify inte helt uppfylla de ekonomiska förväntningarna, då de rapporterade en vinst på 168 miljoner euro. Detta ligger under den prognostiserade siffran på 180 miljoner euro. Även användarbasen visade på nästan förväntad tillväxt, med en total på 615 miljoner användare vid kvartalets slut, bara något under det förväntade antalet på 618 miljoner.

Dessa resultat tyder på en fortsatt stark marknadsposition för Spotify, men pekar även på de utmaningar som ligger framför för att uppfylla både lönsamhetsmål och användartillväxt.

Bild: Alexander Jansson / Midjourney

Kommentera