Skip to main content

Svenska Riksdagen har antagit ett nytt lagförslag som kräver trafikförsäkring för elsparkcyklar med en hastighet på minst 20 km/h. Denna lag träder i kraft den 23 december.

Lagförslaget syftar till att garantera ersättning till personer som skadas av dessa trafikanter.

Om en olycka inträffar med en oförsäkrad elsparkcykel, kommer ärendet att hanteras av Trafikskadeföreningen. För närvarande erbjuder inga försäkringsbolag trafikförsäkring specifikt för elsparkcyklar.

Foto: Alexander Jansson / Midjourney

Källa: regeringen.se/pressmeddelanden/

Kommentera