Skip to main content

I en detaljerad genomgång av den nya MacBook Pro upptäckte iFixit något anmärkningsvärt om Apples tillverkningsprocess.

Enligt metallurgen David Niebuhr, har företagets anodiserings- och färgningsmetoder för aluminium krävt ”en enorm mängd ansträngning och experimenterande”. Detta blir särskilt tydligt när man betraktar den nya färgvarianten Space Black under mikroskop.

Jämfört med Space Gray visar sig Space Black ha markant högre toppar och djupare dalar, ett resultat av en mer intensiv etsningsprocess. Denna upptäckt kastar ljus över de sofistikerade tillverkningsmetoder Apple använder för att skapa sina distinkta produktdesigner.

Kommentera