Skip to main content

Den här uppdateringen innehåller buggfixar och viktiga säkerhetsuppdateringar för iPhone som omfattar följande:

  • Kameran kan vibrera och orsaka suddiga bilder vid fotografering med vissa appar från tredje part på iPhone 14 Pro och iPhone 14 Pro Max.
  • Bildskärmen kan se helt svart ut vid inställning av enheten.
  • Kopiering och inklistring mellan appar kan leda till att en behörighetsdialog visas oftare än förväntat.
  • VoiceOver kanske inte är tillgängligt efter en omstart.
  • Åtgärdar ett problem med tryckinmatningar som slutade svara på vissa iPhone X-, iPhone XR- och iPhone 11-bildskärmar efter service.

Du hittar mer information om säkerhetsinnehållet i Apple-programuppdateringar på 

https://support.apple.com/HT201222

Kommentera