Skip to main content

Prompt

commercial illustration of a woman dressed in flowers with flowers in her hair, in the style of artgerm, vibrant palette knife, captures the essence of nature, sun-kissed palettes, illustration --ar 16:9 --s 800 --style raw

Min tanke om bilden

Efter att ha publicerat inlägget om att jag skall börja skriva mer om AI på nördigt.se så fick jag direkt frågor om hur jag har promptat för att skapa bilden i inlägget. Här ovan har ni nu min prompt.

Tanken med bilden var att jag ville visa att man kan skapa bilder med Midjourney som inte bara är fotorealistiska.

Midjourney kan man bland annat be att skapa bilder i en specifik stil, eller av en vis specifik person. I min prompt ovan har jag bett Midjourney att skapa en bild som om den skulle vara gjord av artisten Stanley Artgerm Lau. Fantastisk artist. Sedan har jag även bett Midjourney att bilden skall vara en Kommersiell illustration, vilket avser skapandet av en bild för ett kommersiellt syfte, det vill säga illustrationer som används i reklam eller marknadsföring. Genom att lägga till Vibrant Palette Knife berättar jag för Midjourney att jag vill förstärka en viss stil i bilden, en lite mer utsmetad målning. Dock får jag nästan samma resultat utan denna sektion, men lite skillnad blev det och jag blev mer nöjd det det resultatet. Sun-Kissed Palettes beskriver färgerna jag vill se i bilden.

–ar 16:9 Beskriver vilket format jag vill att bilden skall ha.

–s 800 Midjourney har tränats för att producera bilder som favoriserar konstnärlig färg, komposition och former. Parametern –stylize eller –s påverkar hur starkt denna träning tillämpas. Låga värden på stilisering ger bilder som ligger nära prompten men är mindre konstnärliga. Höga värden på stilisering skapar bilder som är mycket konstnärliga men mindre kopplade till prompten. Du kan röra dig mellan 0–1000, och 100 är standard.

–style raw Om man vill ha mer kontroll över sina bilder kan man använda –style raw. Bilder gjorda med –style raw har mindre automatisk förskönande tillämpad, vilket kan resultera i en mer exakt matchning när man använder prompts för specifika stilar.

Använd kommentarsfältet för att ställa frågor

Jag bollar gärna tankar och idéer, samt svarar på eventuella frågar ni har. Använd kommentarsfältet nedan, så kan flera ta del av frågor och svar, samt delta i diskussionerna.

Kommentera