Skip to main content

Midjourney v6 är här, och den är fantastisk! Det är dock fortfarande en Alpha så jag springer på lite problem här och där. Men i det stora hela så är det en fantastisk uppdatering.

Jag märker bland annat att Midjourney nu kan skapa extremt mer realistiska människor. Bland annat är huden mer detaljerad nu, man kan se porer, små hårstrån och leverfläckar. Ögonen är extremt detaljerade, något de inte var förut.

Om ni kolla på bilden som jag har genererat så ser ni just hur bra Midjourney v6 har blivit. Jag testade även att placera glasögon på modellen, och det lyckades AI:n att skapa utan några som helst problem.

Bild

Prompt

Close-up selfie of a Scandinavian woman, 35 years old, with long, voluminous blonde hair. She wears black glasses. She has fair skin and her facial features include defined eyebrows, long eyelashes, and blue eyes. She is wearing subtle makeup that highlights her features. Her expression is soft and her head is slightly tilted, giving a friendly and approachable appearance. She's dressed in a casual olive green hoodie with the hood's drawstrings visible. The background is blurred, focusing attention on her. Fujifilm GS645S Pro Fujinon Wide60 EBC 60mm f4, Kodachrome, Photorealistic render --style raw --ar 2:3 --v 6.0

Kommentera