Skip to main content

OpenAI har vid sin DevDay tillkännagivit en mängd nya produkter för utvecklare och förbättringar av sin plattform.

Dessa inkluderar den nya GPT-4 Turbo-modellen som är mer kapabel och billigare, samt har ett kontextfönster på 128K. Ett nytt API för assistenter som underlättar skapandet av AI-baserade applikationer med specifika mål har också presenterats, tillsammans med nya multimodala funktioner som bildskapning och text-till-tal. Ytterligare funktioner som förbättrad instruktionsföljning, reproducerbara outputs och loggsannolikheter har introducerats för att öka användbarheten för utvecklare.

Dessutom har prissänkningar och högre hastighetsgränser införts över hela plattformen.

Läs mer: openai.com/blog

Kommentera